background

REALIZUJEMY:

W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU

 • projekty stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami:
  • dla dróg publicznych,
  • dla dróg wewnętrznych,
  • dla parkingów,
  • dla zjazdów,
  • na przejazdach kolejowych;
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu niezbędne przy robotach związanych z remontem, modernizacją i budową dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • inwentaryzację istniejącego oznakowania na sieci dróg,
 • projekty, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, na zajęcie pasa drogowego pod działalność reklamową lub krótkotrwałe prace wymagające działania w pasie drogowym,
 • programy sygnalizacji świetlnej,
 • badania ruchu;

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

 • projekty budowlane drogowe np. zjazdy, place, parkingi, układy komunikacyjne,
 • uzyskiwanie zezwoleń na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
 • koncepcje rozwiązań drogowych.

idea

OFERTA DOŚWIADCZENIE PROFIL FIRMY RODO KONTAKT SZKOLENIA

© Trafproject 2022